KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY - CHRZEŚCIJAŃSKI
W MSZCZONOWIE
____________________________________________________________

Cieszymy się, że odwiedziłeś tą stronę. Chwała Bogu!

Dzisiejszy świat charakteryzuje się tym, że nie wiadomo komu można ufać. W zgiełku podzielonych zdań, różnych wyznań i religii, łatwo się pogubić. Wybór odpowiedniego autorytetu dla swojego życia jest szczególnie trudny. Nie propagujemy tutaj jakiejkolwiek kościelnej denominacji, ideologii lub organizacji. Nie namawiamy byś gdziekolwiek się zapisał, lub dokądkolwiek należał. Bądź wolny! Właśnie, zastanów się, czy jesteś wolny? Wolny od wszelkich rzeczy, które mogą zniewalać. Jedną z nich może być np. tradycja, w której przyszedłeś na świat i którą wyznajesz, bez zadawania "zbędnych" pytań. Jeśli Biblia jest dla Ciebie autorytetem i wierzysz, że jest ona źródłem Słowa od Boga, pozwól Duchowi Świętemu wykonywać pracę w Twoim życiu! W Nowym Testamencie jest napisane, że Prawdą jest Jezus, i że Prawda nas wyzwoli. Wskazujemy więc na Chrystusa! I sięgając do źródła chrześcijaństwa, nieskażonego wielowieczną tradycją, naśladujemy tych, którzy tworzyli pierwszy Kościół - czyli Apostołów, jako najlepszych interpretatorów Ewangelii. Posługujemy się znanym w kościołach na całym świecie tłumaczeniem Biblii, Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego: "Biblią Brytyjską" (zwaną też w Polsce - "Biblią Warszawską"). Międzynarodowy Związek Gedeonitów zajmuje się bezpłatną dystrybucją właśnie tego wydania, w ponad 140 krajach! Jest to tłumaczenie międzywyznaniowe, bez przypisów i interpretacji.

   
 
     

KONTAKT

Masz pytania? Napisz!
Nie pozostawimy żadnej
wiadomości bez odpowiedzi.

kontakt e-mail:
info@kosciolmszczonow.strefa.pl


Kościół Nowonarodzonych
Chrześcijan Mszczonów.
Parafia pw.

kontakt tel.:
Zbyszek Wasiak, tel. 509 838 345

 
 


Kościół Ewangeliczny (chrześcijański, pot. "protestancki")
- to określenie wielkiej rodziny kościołów chrześcijańskich na całym świecie, opierających się jedynie na prawdzie zawartej w Nowym Testamencie. Nie każdy kościół jest jednak taki sam, to znaczy żyjący wg określonego rytmu i schematu. Wszystko zależy bowiem od społeczności ludzi, którzy ten kościół tworzą. Ważne jest nie tylko to, aby mieć wspólny fundament i "credo" zgodne z Pismem Świętym, ale żeby kościół był ŻYWY i aby pełnił na codzień rolę posłannika, w niesieniu dobrej nowiny innym ludziom. Nie chodzi o to, by przekazywać wiarę, czy wyznanie z pokolenie na pokolenie. Nie jest to w ogóle wykonalne! W taki sposób może funkcjonować tylko religia. Pierwszorzędną sprawą jest to, aby uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem i powierzyć Mu całe swoje życie. Być z Nim jak z Przyjacielem każdego dnia, słyszeć Jego głos przed każdym wyborem. Wiąże się to z osobistą, bardzo ważną decyzją, której konsekwencją jest pójście pod prąd temu światu. Mimo najlepszych intencji, nie może tego zaszczepić w nikim babcia, mama lub tata. Jest takie trafne powiedzenie, że Bóg nie ma wnuków, tylko dzieci!


       
     
JEZUS -
NOWE ŻYCIE,
UZDROWIENIE!
 
 


"CREDO" NASZEJ WIARY
  • Wierzymy, że Biblia jest nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga Ojca, Jego Syna - Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego.
  • Wierzymy, że Jezus Chrystus został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z Marii Dziewicy, że w pełni był Bogiem i w pełni człowiekiem oraz w Jego śmierć na krzyżu za grzech wszystkich ludzi, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez upamiętanie, wyznanie wiary, że Jezus jest Panem i w chrzest przez pełne zanużenie w wodzie.
  • Wierzymy w wieczerzę Pańską, jako symbol tego, że Jezus przyszedł na świat w ciele i krwi.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym i w dary Ducha Świętego.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak miłosierdzia, łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w zbawienie z bożej łaski, zmartwychwstanie i życie wieczne.


 
      " Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja".

[3 List Jana 1,2]
 
 
   

"Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony,
przez Boga zbity i umęczony.

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni."

[Izajasza 53:4-5]

 
 


WAŻNA WIADOMOŚĆ!

Z radością informujemy :) ,że udało nam się właśnie stworzyć GRUPĘ DOMOWĄ! Spotykamy się w piątki o godzinie 18.
Grupa liczy na razie 10 osób w różnym wieku. Przychodzą osoby młode, małżeństwa, ale nie brakuje też i Rodziców.
Wiek nie ma tu żadnego znaczenia, tak samo jak pozycja społeczna. Jeśli zastanawiasz się czy przyjść, wiedz, że naprawdę warto!
Bardzo serdecznie Cię zapraszamy!

Bez zobowiązań, w miłej atmosferze, po prostu przyłącz się do Uwielbienia Boga, rozmowy, rozważań i modlitwy.
Porzuć wiarę w samego siebie, zrzuć swoje troski na Pana!